Umělecký životopis

MgA. Tomáš Židek Ph.D., (nar. 8. února 1981 v  Chrudimi) získal základy hudebního vzdělání jednak od svého otce Petra Židka (flétnista, skladatel, dlouholetý ředitel Zuš Chrast), ale také dědečka Karla Židka (1912 – 2001), ředitele chrudimského kůru a hudebního skladatele. Je absolventem Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi a Pardubické konzervatoře, kde studoval nejprve hru na violu, později také varhany a zejména dirigování u prof. O. Tvrdého a Doc. V. Nováka. Několikrát se také zúčastnil sbormistrovských kurzů, pořádaných agenturou „Artama“ (např. M. Uherek, Prof. Skopal, M. Sedláček, Doc. L. Mátl).

Od r. 2004 byl posluchačem Hudební fakulty AMU v Praze, kde studoval postupně orchestrální dirigování u Prof. R. Elišky, Doc. P. Vronského, H. Farkače a Ch. O. Munroe, operní dirigování u Prof. J. Kuchinky, L. Svárovského, N. Baxy a F. Babického a sborové dirigování u Prof. J. Chvály a Doc. L. Mátla. V srpnu 2005 se zúčastnil mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stringera v rakouském Badenu. V r. 2009 ukončil magisterské studium a pokračoval v doktorandském studijním programu, který úspěšně uzavřel v září 2014.

Jako dirigent spolupracoval Židek mj. s Pražským komorním sborem, Filharmonií Hradec Králové (např.festival „Žižkovský podzim“ v Praze) , Filharmonií B. Martinů Zlín (Talentinum 2006), Severočeskou filharmonií Teplice, Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice, Plzeňskou filharmonií (viz. Hudební rozhledy 5/2009) a Filharmonií Gustava Mahlera Jihlava. Čtyřikrát byl také pozván k řízení zahajovacího koncertu festivalu „Tomáškova a Novákova Skuteč“. Vedle symfonických projektů se dirigentsky podílel na nastudování a provádění Händlovy opery Julius Caesar v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V současnosti pravidelně spolupracuje jako dirigent s Komorní filharmonie Pardubice a Filharmonií Hradec Králové.

V roce 2009 se stal pedagogem Konzervatoře Pardubice (viz. http://www.konzervatorpardubice.eu/), kde dnes působí jako statutární zástupce ředitele, vedoucí dirigentského oddělení, dirigent a profesor hudební teorie. Pod Židkovým vedením se mj. stal Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice v roce 2014 absolutním vítězem rozhlasové soutěže Concerto Bohemia. Z významných projektů je nutno připomenout uvedení Smetanovy Prodané nevěsty (2012), Dvořákova Stabat Mater (2014), Korsakovovy Šeherezády (2014), Hindemithových Symfonických metamorfóz (2013), Mozartova Requiem aj.

Jako sbormistr se T. Židek profiluje již od gymnaziálních studií. V roce 1999 založil smíšený pěvecký sbor „Salvátor“, se kterým uspořádal již víc jak 200 koncertů a s velkými úspěchy se zúčastnil několika mezinárodních soutěží (viz.http://www.salvator.chrudim.cz/). 30. května 2009 se s tímto tělesem účastní také Pražského jara (Foerstrovy Osenice – slavnostní zpívaná mše sv.). Od září 2010 je dirigentem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice (http://vus.upce.cz/). Pod jeho vedením zaznamenal soubor řadu úspěchů (zlatá pásma, absolutní vítězství, zvláštní ceny) jak na domácí půdě (FSU Jihlava, Svátky písní Olomouc, Pražské Vánoce, Festival adventní a vánoční hudby s cenou P. Ebena Praha, IFAS Pardubice) tak i v zahraničí (Akademická Bánská Bystrica, Rybnicka Jesień Chóralna, Polifonico Guido d´Arezzo). Rovněž uskutečnil řadu pozoruhodných projektů, včetně nahrávek. V roce 2015 byla Židkovi udělena zvláštní cena Unie českých pěveckých sborů “Sbormistr junior”.

Vedle jiných aktivit působí T. Židek jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství a pořádá pravidelně nejen zpívané mše (někdy s orchestrem), ale i řadu duchovních koncertů. V lednu r. 2001 byla Židkovi za zásluhy v oblasti kultury udělena cena „Osobnost města Chrudim“ za rok 2000. Příležitostně se Tomáš Židek věnuje i kompozici – v únoru 2005 proběhla ve Východočeském divadle v Pardubicích premiéra jeho melodramatického baletu „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“.

Ve volném čase se zabývá T. Židek také muzikologií. Tiskem vyšly již 2 jeho práce. V květnu 2009 proběhla pod jeho vedením v Chrudimi mezinárodní muzikologická konference „Česká a slovenská hudba a totalita“ a sám přednášel v Praze na mezinárodní konferenci, týkající se tvorby Josefa Bohuslava Foerstera (listopad 2009).

Od roku 2001 pořádá T. Židek v Chrudimi jarní městský hudební festival “Athény východních Čech” a od ledna 2008 působí rovněž jako dramaturg proslulého koncertního cyklu „Chrudimské hudební pátky“.