Výběr z repertoáru dirigování

Nastudovaná veřejně provedená díla

Orchestrální

Doprovody

Opera

Vokálně-instrumentální díla

Sborové skladby a capella (nebo kratší s doprovodem) – výběr

Dále řada drobných písní a spirituálů…

Další repertoár, vesměs zvládnutý během studia HAMU

Symfonický repertoár

Operní repertoár

Kantátový repertoár